Alumni

Dr. Mathilde Catharina (Martijn) Tubbergen

Thesis:
Leuker kunnen we het niet maken, wel duidelijker: Een onderzoek naar de ervaren procedurele legitimiteit in het Nederlandse asielproces

Year: 2024

Promotor(s):
Arjen Leerkes and Paul Frissen

Abstract:

De terugkeer van afgewezen asielzoekers is een weerbarstig proces, dat in grote mate afhankelijk is van de asielzoeker zelf en diens bereidheid om mee te werken. In dit proefschrift wordt onderzocht hoe asielzoekers het asielproces beleven en in hoeverre dit invloed heeft op de mate waarin zij na een afwijzing bereid zijn om terug te keren naar het land van herkomst.

Uit de bevindingen in dit proefschrift blijkt dat de procedurele legitimiteit die asielzoekers toekennen aan het asielproces gemeten kan worden middels de kwaliteit van de besluitvorming en de kwaliteit van de bejegening. Opvallend is dat ook ‘tijdigheid van de besluitvorming’ een belangrijke rol speelt. Daarnaast blijken er sterke aanwijzingen te zijn dat deze ervaren procedurele legitimiteit van asielzoekers invloed heeft op de mate waarin zij zich na een afwijzing verplicht voelen om terug te keren naar hun land van herkomst. Ook institutionele legitimiteit lijkt van invloed te zijn hierop. Tevens lijkt er een relatie te bestaan tussen terugkeerattitudes en terugkeerintenties.

De bevindingen in dit proefschrift leveren niet alleen een bijdrage aan de wetenschappelijke kennis over navolging van toelatingsbeslissingen binnen het Nederlandse asielbeleid, maar ook blijkt dat meer aandacht voor aspecten van ervaren procedurele legitimiteit zowel de menselijkheid als de effectiviteit van het terugkeerbeleid ten goede zou kunnen komen.Selected publications by Mathilde Catharina (Martijn) Tubbergen

UNU-MERIT